СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"ГРАНД СИСТЕМ" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2024 оны 6 сарын 17 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 792 дугаар тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/164 тоот тушаалын дагуу “Гранд систем” ХХК-ийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3,750,000 ширхэг энгийн хувьцааг МХБ-ийн хувьцааны III ангилалд бүртгэ...

"ГОНИР" ХК, "БИНСЭ" ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2024 оны 6 сарын 11 өдөр

Компанийн тухай хуулийн 83-р зүйлийн 83.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1.9, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.9.3, Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 23-р зүйлийн 23.11.2, 23.11.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн дараах компаниудын хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.

"Монголын хөрөнгийн бир...

"ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХХК-ИЙН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ 2024 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ЭХЛҮҮЛНЭ

2024 оны 5 сарын 16 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 183 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/81 тоот тушаалаар бүртгэгдсэн "Эм жи эл акуа" ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 174 /нэг зуун далан дөрвөн/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 87,55...

"ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2024 оны 5 сарын 8 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 183 дугаар тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/81 тоот тушаалын дагуу “Эм жи эл акуа” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг МХБ-ийн үнэт цаасны 2-р ангилалд бүртгэлээ.

Үнэт цаасны нэр: "Э...

"ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ" ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ САЙН ДУРЫН ҮНДСЭН ДЭЭР ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАЛАА

2024 оны 4 сарын 30 өдөр

Цоодол овогтой Билэгсайхан нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйл, Компанийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, худалдан авах ажиллагааны журмын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн 3...