СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“ХАРШИЙН ГЭРЭЭ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 21 өдөр

“Харшийн гэрээ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: 2020.02.26-ны өдөр

Бүртгэх өдөр: 2020.02.03-ны өдөр

Хурлын материалтай танилцах: [www.kharshiingegee.mn] (http://www.kharshiingegee.mn)...

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 8 өдөр

“Говь” ХК нь 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компани дээрээ олгож байсан бол ҮЦТХТ-тэй 2019 оны 12 сарын 25-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу 2018 оны ногдол ашгийн үлдэгдэл болох 16,473 хувьцаа эзэмшигчдийн 76,352,838 ширхэг хувьцаанд ногдох 466,852,...

"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Хорго Хайрхан" ХК нь 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаараа компанид "Монгол даатгал" ХХК-ийг нэгтгэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд энэхүү нэгдэлтэй холбоотой асуудлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 372 тоот тогтоолоор зөвшөөрсөн болно.

Үүнтэй...

"МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН АРИЛЖААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

2019 оны 11 сарын 29 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар "Мандал даатгал" ХК-ийн хүсэлтийн дагуу тус компанийн хувьцааг 100 хуваах замаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан Улсын байцаагчийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 79 тоот албан шаардлагаар хувьцаа хуваахтай...

"БАЯЛАГ СҮМБЭР" ХК-ИЙН ОНООСОН НЭР “ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ” ХК БОЛЖ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

2019 оны 11 сарын 28 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн 3-р ангилалд бүртгэлтэй "Баялаг сүмбэр" ХК-ийн 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар тус компанийн нэрийг өөрчилж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай холбогдуулан Монголын Хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/60 тоот тушаал болон Санх...