СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ НЭЭЛЭЭ

2020 оны 8 сарын 6 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар "Дархан нэхий" ХК-ийн хүсэлтийн дагуу тус компанийн хувьцааг 1000 хуваах замаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан Улсын байцаагчийн 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 96 тоот албан шаардлагаар хувьцаа хуваахтай хол...

"БОДЬ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 8 сарын 3 өдөр

Бодь Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн № 20/04 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт хуралдуулахаар болсон тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хурлын тов: 2020 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өд...

"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА НЭЭГДЛЭЭ

2020 оны 7 сарын 29 өдөр

СЗХ-ны Улсын байцаагчийн 2020 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 97 тоот албан шаардлагын дагуу "Монгол Даатгал" ХК (MDIC)-ийн үнэт цаасны арилжааг 2020 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн нээлээ.

Тус компани нь үнэт цаас гаргагчийн үсгэн код болох "CHE"-г "MDIC" болгон өөрчлүүлэхээр хүсэлт гаргасантай холбогдуулан "Монгол Даатгал" ХК-ийн ү...

"СҮҮ" ХК НЭМЖ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХААР БОЛЛОО

2020 оны 7 сарын 2 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 689 тоот тогтоолоор "Сүү" ХК-ийн шинээр нэмж гаргаж байгаа 85,589,000 ширхэг энгийн хувьцааг бүртгэж, тус компанийн нийт гаргасан хувьцааг 429,589,000 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Шинээр нэмж гаргасан хувьцааны нэгж үнийг 218 тө...

"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 6 сарын 29 өдөр

"Улсын их дэлгүүр" ХК-ийн барилгад гал түймрийн аюул нүүрлэж, томоохон гарз хохирол тохиолдсонтой холбогдуулан "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн зүгээс хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд нөхцөл байдлын талаар үнэн бодит мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллах талаар 2020 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр явуулсан албан тоотын хариуг ирүүл...