СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИУДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 5 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БОЛЛОО

2021 оны 9 сарын 9 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй нийт хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ оны эхнээс 66.6 хувиар өсч 5 их наяд төгрөгт хүрсэн нь 30 жилийн хугацааны түүхэн дээд үзүүлэлт боллоо. Ийнхүү, зах зээлийн үнэлгээ өсөхөд "АПУ" ХК-ийн зах зээлийн үнэлгээ 792 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөөг үзүүлснээс гадна "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК, "Говь...

“АПУ” ХК ХАГАС ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2021 оны 8 сарын 17 өдөр

"АПУ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 21/11 тоот шийдвэрээр компанийн 2021 оны эхний хагас жилийн үр дүнд үндэслэн нэгж хувьцаанд 46 төгрөг буюу нийт 48.8 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн байна. Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2021 оны 9-р сарын 03-ны өдрөөр ...

"МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2021 оны 8 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржид нэгж эрхээ бүртгүүлсэн хоёрдахь хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан болох “Мандал ирээдүйн өсөлт" хөрөнгө оруулалтын сангийн гаргасан нэгж эрхийн 95 хувь буюу олон нийтэд санал болгосон 47.5 сая ширхэг нэгж эрхийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс өнөөдөр буюу 8 дугаар сары...

"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ БОЛНО

2021 оны 7 сарын 30 өдөр

“Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 21/12 тоот тогтоолоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10.00 цагт цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар болсон байна.

Хурлын тов: 2021.09.01-ний өдрийн 10.00 цаг

Бүртгэлийн өдөр: 2021.09.17-ны өдөр

Хурла...

“МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ" ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

2021 оны 7 сарын 27 өдөр

"Мандал Ассет Менежмент ҮЦК" ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан "Мандал Ирээдүйн Өсөлт" хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь нийт 50 тэрбум (50,000,000,000) хүртлэх төгрөгийн үнийн дүн бүхий нэгж эрхийг бүртгүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/2304 тоот албан бичгээр олгосон зөвшөөрлийн дагуу нэгж эрхийн анхдагч зах зэ...