СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“МОНОС ХҮНС” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2020 оны 2 сарын 20 өдөр

"Монос Хүнс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 2-р сарын 18-ны өдрийн №02/02 тоот тогтоолоор 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 1 төгрөг, нийт 408.8 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүр...

“АРД ДААТГАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2020 оны 2 сарын 19 өдөр

"Ард Даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн №01/20-2 тоот тогтоолоор 2019 оны цэвэр ашгийн 49.45%-ийг буюу нэгж хувьцаандаа 34 төгрөг, нийт 850.0 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2020 оны 4 сарын 9-ний өдрөөр тогтоож...

“ТАЛХ ЧИХЭР” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2020 оны 2 сарын 19 өдөр

"Талх” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2-р сарын 18-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 225 төгрөг, нийт 230.3 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 20...

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2020 оны 2 сарын 19 өдөр

"Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2-р сарын 18-ны өдрийн №20/37 тоот тогтоолоор 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 34.95 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2020 оны 4-р сарын 07-ны өдрөөр тогтоох бөг...

“АПУ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2020 оны 2 сарын 18 өдөр

"АПУ” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн №20/08 тоот тогтоолоор 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 71 төгрөг буюу нийт 75.5 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр гар...