СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"НОМИН ХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАЛАА

2022 оны 9 сарын 27 өдөр

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1 дэх заалтад заасан "Компанийн хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран, эсхүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд тухайн компанийн хувьцааг бүхэлд нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авахаар сайн дурын үндсэн дээр санал гаргана" гэж заасныг удирдлага б...

"НОМИН ХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАЛАА

2022 оны 9 сарын 27 өдөр

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1 дэх заалтад заасан "Компанийн хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран, эсхүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд тухайн компанийн хувьцааг бүхэлд нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авахаар сайн дурын үндсэн дээр санал гаргана" гэж заасныг удирдлага б...

"ДАВААНБУЛАГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2022 оны 9 сарын 12 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/95 тоот тушаалаар "Даваанбулаг" ХК-ийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,823,137 ширхэг хувьцааг бүртгэлээс хаслаа.

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн III ангилалд бүртгэлтэй "Даваанбулаг" ХК-ийг бүртгэлээс хасах шийдвэрийг Компанийн тухай хуулийн 23 дугаар...

"СҮҮ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2022 оны 8 сарын 25 өдөр

"Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар компанийн 2022 оны хагас жилийн цэвэр ашгаас нийт 1,581,375,394 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 4.60 төгрөгөөр тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоож,...

“МОН БИЙФ" ХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЯВЦАД ЗАХИАЛГЫН ХЭМЖЭЭ НИЙЛҮҮЛЭЛТЭЭС 128.2 ХУВИАР ДАВЖ ХААГДЛАА

2022 оны 8 сарын 15 өдөр

“Мон Бийф” ХК нь 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд нийт хувьцааныхаа 30 хувь буюу 64,285,700 ширхэг хувьцааг тогтоосон үнийн аргаар нэг бүрийг нь 45 төгрөгөөр олон нийтэд санал болгон, анхдагч зах зээлд арилжааллаа.

Арилжааны явцад Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системд нийт 2,453 хөрөнгө оруулагчийн 2,524 ...