СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Contact
  • Map

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИУДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 5 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БОЛЛОО

2021 оны 9 сарын 9 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй нийт хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ оны эхнээс 66.6 хувиар өсч 5 их наяд төгрөгт хүрсэн нь 30 жилийн хугацааны түүхэн дээд үзүүлэлт боллоо. Ийнхүү, зах зээлийн үнэлгээ өсөхөд "АПУ" ХК-ийн зах зээлийн үнэлгээ 792 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөөг ...

“АПУ” ХК ХАГАС ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2021 оны 8 сарын 17 өдөр

"АПУ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 21/11 тоот шийдвэрээр компанийн 2021 оны эхний хагас жилийн үр дүнд үндэслэн нэгж хувьцаанд 46 төгрөг буюу нийт 48.8 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн байна. Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмши...

"МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2021 оны 8 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржид нэгж эрхээ бүртгүүлсэн хоёрдахь хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан болох “Мандал ирээдүйн өсөлт" хөрөнгө оруулалтын сангийн гаргасан нэгж эрхийн 95 хувь буюу олон нийтэд санал болгосон 47.5 сая ширхэг нэгж эрхийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2021 оны 6 дуг...