СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Contact
  • Building
  • Map

“ХАРШИЙН ГЭРЭЭ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 21 өдөр

“Харшийн гэрээ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: 2020.02.26-ны өдөр

Бүртгэх өдөр: 2020.02.03-ны өдөр

Хурлын материалтай танилцах: [www...

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 8 өдөр

“Говь” ХК нь 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компани дээрээ олгож байсан бол ҮЦТХТ-тэй 2019 оны 12 сарын 25-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу 2018 оны ногдол ашгийн үлдэгдэл болох 16,473 хувьцаа эзэмши...

"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020 оны 1 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Хорго Хайрхан" ХК нь 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаараа компанид "Монгол даатгал" ХХК-ийг нэгтгэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд энэхүү нэгдэлтэй холбоотой асуудлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдри...