СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Map

“МОН БИЙФ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР САНАЛ ЗАРЛАЛАА

2022 оны 11 сарын 29 өдөр

"Таван Богд Трейд" ХХК нь "Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сайн дурын үндсэн дээр бусад ху...

"ГОЛОМТ БАНК" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны 11 сарын 23 өдөр

"Голомт банк" ХК-ийн шинээр гаргаж байгаа үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-наас 11 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан хүлээн авах бөгөөд шинээр гаргаж буй үнэт цаасны 80 хувийг үнэ...

СЗХ-НООС "ГОЛОМТ БАНК"-НЫ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2022 оны 11 сарын 18 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 634 тоот тогтоол болон Монголын Хөрөнгийн Бирж /МХБ/-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/98 тоот тушаалын дагуу “Голомт Банк” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 1,285 төгрөгийн нэ...