СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“МОН БИЙФ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР САНАЛ ЗАРЛАЛАА

2022 оны 11 сарын 29 өдөр

"Таван Богд Трейд" ХХК нь "Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сайн дурын үндсэн дээр бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааг худ...

"ГОЛОМТ БАНК" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны 11 сарын 23 өдөр

"Голомт банк" ХК-ийн шинээр гаргаж байгаа үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-наас 11 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан хүлээн авах бөгөөд шинээр гаргаж буй үнэт цаасны 80 хувийг үнэт цаас гаргагч болон андеррайтерийн тодорхойлсон с...

СЗХ-НООС "ГОЛОМТ БАНК"-НЫ ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2022 оны 11 сарын 18 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 634 тоот тогтоол болон Монголын Хөрөнгийн Бирж /МХБ/-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/98 тоот тушаалын дагуу “Голомт Банк” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 1,285 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 80,402,743 ширхэг хувьцааны ...

"НӨМӨР КРЕДИТ АССЕТ ТЗК" ХХК-ИЙН ХБҮЦ-НЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ӨНӨӨДӨР ЭХЭЛНЭ

2022 оны 10 сарын 18 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1/3938 тоот албан бичгийн дагуу "Нөмөр Кредит Ассет ТЗК" ХХК-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, өнөөдөр буюу 2022 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрөөс тус компанийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэхээр болло...

"СЭНДЛИ ББСБ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ, ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022 оны 10 сарын 6 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 8 дугаар 10-ны өдрийн 413 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 07 дугаар сарын 26-н өдрийн А/85 тоот тушаалаар МХБ-ийн үнэт цаасны 2-р ангилалд бүртгэгдсэн “Сэндли ББСБ” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга хүлээн авах ажиллагааг 2022 оны 9 д...