СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК"-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛНЭ

2023 оны 5 сарын 17 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 180 тоот тогтоол, Монголын Хөрөнгийн Бирж /МХБ/-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/68 тоот тушаалын дагуу “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 33,000 төгрөгийн үнэ бүхий 2,530,047 ширхэг хувьцааны анхдагч за...

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ТӨХК ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2023 оны 5 сарын 10 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын холбогдох шийдвэрийн дагуу 2022 оны 12 дугаар сард нэмэлт хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй арилжиж, нийт 11.9 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн билээ.

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаар үнэт цаасны танилцуулгад тодорхой тусгасан бөгөөд компанийн дунд хугацааны биз...

"CИЛК НЭТ" ХК-ИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ "И ЭС ЖИ ФАЙНАНС" ХК БОЛГОН ӨӨРЧИЛЛӨӨ

2023 оны 5 сарын 3 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн III ангилалд бүртгэлтэй "Силк нэт" ХК-ийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн нэрийг өөрчилж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай холбогдуулан Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/142 тоот тушаал болон Санхүүгийн зо...

"ХААН БАНК" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛНЭ

2023 оны 5 сарын 1 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/1700 тоот албан бичгийн дагуу “ХААН Банк” ХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус компанийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "KHAN" үсгэн кодтойгоор эхлүүлэхэ...

"ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР" ХК-ИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛНЭ

2023 оны 4 сарын 11 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1/4626 тоот албан бичгийн дагуу “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, маргааш буюу 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс тус компанийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "GAZR" үсгэн...