СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Дансаа нээлгэх

Хувь хүн

Хувь хүний зүгээс үнэт цаас нээхэд шаардлагатай бичиг баримт:

 • Иргэний үнэмлэх /хүчинтэй байх/
 • Данс нээлгэх хураамж 5000 төгрөг
 • Харилцах банкны дансны дугаар

Данс нээлгэх үед дараах бичиг баримтыг бөглөнө.

 • Төвлөрсөн хадгаламжид данс нээлгэх гэрээ 2 хувь /Компаниас маягтыг өгнө/
 • Компанитай байгуулах гэрээ 2 хувь

Үнэт цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эксроу данс нээлгэх бол:

 • Банк, хувь хүн, компанийн гурвалсан гэрээ 3 хувь
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт 1 хувь /нотриатаар баталгаажуулна/

Байгууллага

 • Үнэт цаасын төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв /ҮЦТТТХТ/-д хаягласан данс нээлгэхийг хүссэн албан бичиг 2 хувь
 • Дансанд буй хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай шийдвэр 2 хувь
 • Дансанд буй хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нотриатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгаа 2 хувь
 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2 хувь
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний нотриатаар баталгаажуулсан хуулбар 2 хувь
 • Данс нээлгэх хураамж 50’000 төгрөг