СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Map

"МОН БИЙФ" КОМПАНИЙН ШИНЭЭР ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР ЭХЛҮҮЛНЭ

2022 оны 8 сарын 8 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 350 тоот тогтоол болон Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/59 тоот тушаалаар бүртгэгдсэн “Мон Бийф” компанийн шинээр гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2022 ...

"БОГД БАНК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2022 оны 7 сарын 25 өдөр

"Богд банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 22/63 тоот тогтоолын дагуу 2022 оны хоёрдугаар улирлын татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараахаар боллоо.

Тус банкны 2022 оны хоёрдугаар улирлын цэвэр ашиг болох 8,033,500,938.79 төгрөгийн 15 хувь бую...

"МОН-ИТ БУЛИГААР" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

2022 оны 7 сарын 20 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 382 тоот тогтоолын дагуу "Мон-Ит Булигаар" ХК-ийн оноосон нэрийг "Булигаар" ХК болгож, тус компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 400,212 ширхэг энгийн хувьцааг 1000 хувааж, нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэ бүхи...