СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Map

"ӨНДӨРХААН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР САНАЛ ЗАРЛАЛАА

2023 оны 12 сарын 7 өдөр

"Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны №38 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийг үндэслэн "Өндөрхаан" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдээс компанийн х...

"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2023 оны 11 сарын 21 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 551 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК -ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/118 тоот тушаалын дагуу “Инновэйшн Инвестмент” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг МХБ-ийн ү...

"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

2023 оны 11 сарын 21 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 551 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК -ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/118 тоот тушаалын дагуу “Инновэйшн Инвестмент” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг МХБ-ийн ү...