СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Contact
  • Map

"ГАН ХЭРЛЭН" ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ТӨХК-ИЙН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2022 оны 6 сарын 20 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн III ангилалд бүртгэлтэй "Ган хэрлэн" ХК-ийн хувьцааг бүртгэлээс хаслаа.

Компанийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.11 дүгээр заалт, "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 23 дугаа...

"ЦЕМЕНТ ШОХОЙ" ХК-ИЙН 2.76 ТЭРБУМ ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2022 оны 6 сарын 15 өдөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн Хөтөлийн "Цемент шохой" ХК-ийн хувьчлалын талаар авах арга хэмжээний тухай 124 дүгээр тогтоол, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 173 тоот тогтоол,Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын...

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК НЬ НОГДОЛ АШГАА ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА

2022 оны 5 сарын 19 өдөр

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн №03 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 25.00 төгрөг буюу нийт 1.79 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Энэ дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр "Үнэт цаасны төвлөр...