СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Map

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

2023 оны 1 сарын 23 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2022 оны 1-р сарын 20-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо. 2022 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 15 компани хэвээр үлдэж, "Махимпекс" ХК, "Би Ди...

“ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ” НЬ АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2023 оны 1 сарын 13 өдөр

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн түүхэн дэх анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болох “Инвескор актив ТЗК” ХХК-ийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр гаргасан 24 сарын хугацаатай, жилийн 16.4 хувийн хүүтэй, 10,000 ширхэг хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хугацаа 2023 оны 1 дүгээр сарын 14-ний ...

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛНЭ

2023 оны 1 сарын 6 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 1/61 тоот албан бичгийн дагуу “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, 2023 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрөөс тус компанийн үнэт цаасны хоёрд...