СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС” ХК 2022 ОНЫ I УЛИРЛЫН САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022 оны 4 сарын 20 өдөр

МХБ-ийн 3-р ангилалд бүртгэлтэй "Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Чинзориг, Санхүүгийн газрын захирал С.Дашдорж нар компанийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын санхүү, үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулах арга хэмжээг Монголын хөрөнгийн бирж дээр гишүүн үнэт цаасны компаниудын төлөөллийг оролцуулан танилцууллаа.

Компанийн нэгтгэсэ...

"МОГОЙН ГОЛ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2022 оны 3 сарын 28 өдөр

"Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн №10 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нийт 497,773,200 буюу нэгж хувьцаанд 600 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ху...

"ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2022 оны 3 сарын 28 өдөр

"Хөвсгөл геологи” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 2 дугаар сарын 08-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нийт 1,439,590 буюу нэгж хувьцаанд 10 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит х...

"МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2022 оны 3 сарын 7 өдөр

"Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ...

“ОМНИ АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

2022 оны 2 сарын 28 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д шинээр бүртгэгдсэн хоёр дахь хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болох “Омни актив ТЗК” ХХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд авч, захиалга хүлээн авах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

Арилжааны системд стратегийн 5 хөрөн...