СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2021 оны 12 сарын 9 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн 1-р ангилалд шинээр бүртгэгдсэн “Богд банк” ХК нь нийт хувьцааныхаа 20 хувь буюу 12,500,000 ширхэг хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд санал болгож, анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өнөөдөр буюу 12 дугаар сарын 07-ны өдрий...

“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2021 оны 12 сарын 9 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн 1-р ангилалд шинээр бүртгэгдсэн “Богд банк” ХК нь нийт хувьцааныхаа 20 хувь буюу 12,500,000 ширхэг хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд санал болгож, анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өнөөдөр буюу 12 дугаар сарын 07-ны өдрий...

"ЛЭНД БОНД"-ЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ АРИЛЖААЛАХААР БОЛЛОО

2021 оны 11 сарын 29 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн 533 тоот тогтоолоор “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, хоёр жилийн хугацаатай, жилийн 13-14 хувийн хүүтэй, нийт 5.6 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 56,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг бүртгэж, нийтэд санал болгон арилжаа...

"БОГД БАНК" НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БОЛЖ, IPO ХИЙНЭ

2021 оны 11 сарын 19 өдөр

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1-р заалт Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.2.2, 29.2.4 болон бусад хууль журамд нийцүүлэн гаргасан "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ны Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/98 тоот тушаалаар МХБ-ийн бүртгэлийн I ангилалд бүртгэгдсэн "Бо...

"CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС" ХК-ИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2021.11.15-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ

2021 оны 11 сарын 15 өдөр

СЗХ-ны даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 1/3908 тоот албан бичгээр "Cэнтрал Экспресс Си Ви Эс” ХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцсон бөгөөд хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдрөөс эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон байна. Иймээс хөрөнгө оруулагч...