СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

ХААН БАНК ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2023 оны 7 сарын 18 өдөр

ХААН банк нь 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-наас 19-ний өдрүүдэд олон нийтэд 959 төгрөгийн нэгж үнэ бүхий 191,219,800 ширхэг энгийн хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжиж, нийт 183,379,788,200 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн.

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаар үнэт цаасны танилцуулгад тодорхой тусгасан бөгөөд татан төвлөрүүлсэн ...

"ХАС БАНК " ХХК-ИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛНЭ

2023 оны 6 сарын 14 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/2368 тоот албан бичгийн дагуу “Хас банк” ХХК-ийн нийтэд санал болгон арилжаалсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, маргааш буюу 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрөөс тус компанийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "ХАС" үсгэн кодтойгоо...

“ХАСБАНК” ХХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭЭСЭЭ ДАВЖ ХААГДЛАА

2023 оны 6 сарын 6 өдөр

"ХасБанк " ХХК нь 2023 оны 05 дугаар сарын 29-нөөс 06 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулж нийт хувьцааныхаа 5.0 хувьтай тэнцэх 52,700,000 ширхэг хувьцааг нэмж гарган, нэгж хувьцааг 677 төгрөгөөр олон нийтэд санал болгосны дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 16:00 цагт анхдагч зах зээлийн арилжааны...

"ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК"-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛНЭ

2023 оны 5 сарын 17 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 180 тоот тогтоол, Монголын Хөрөнгийн Бирж /МХБ/-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/68 тоот тушаалын дагуу “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 33,000 төгрөгийн үнэ бүхий 2,530,047 ширхэг хувьцааны анхдагч за...

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ТӨХК ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2023 оны 5 сарын 10 өдөр

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын холбогдох шийдвэрийн дагуу 2022 оны 12 дугаар сард нэмэлт хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй арилжиж, нийт 11.9 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн билээ.

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаар үнэт цаасны танилцуулгад тодорхой тусгасан бөгөөд компанийн дунд хугацааны биз...