СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"ГРАНД СИСТЕМ" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 792 дугаар тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/164 тоот тушаалын дагуу “Гранд систем” ХХК-ийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3,750,000 ширхэг энгийн хувьцааг МХБ-ийн хувьцааны III ангилалд бүртгэлээ.

Үнэт цаасны нэр: Гранд систем

Үнэт цаасны төрөл: Энгийн

Үнэт цаасны хэлбэр: Биет бус

Үнэт цаасны нийт тоо ширхэг: 3,750,000

Олон нийтэд санал болгох тоо ширхэг, хувь: 750,000, 20%

Олон нийтэд санал болгох үнэ: 900 төгрөг

Үнэт цаасны танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн БИрж