СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“МОН БИЙФ" ХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЯВЦАД ЗАХИАЛГЫН ХЭМЖЭЭ НИЙЛҮҮЛЭЛТЭЭС 128.2 ХУВИАР ДАВЖ ХААГДЛАА

2022 оны 8 сарын 15 өдөр

“Мон Бийф” ХК нь 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд нийт хувьцааныхаа 30 хувь буюу 64,285,700 ширхэг хувьцааг тогтоосон үнийн аргаар нэг бүрийг нь 45 төгрөгөөр олон нийтэд санал болгон, анхдагч зах зээлд арилжааллаа.

Арилжааны явцад Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системд нийт 2,453 хөрөнгө оруулагчийн 2,524 ...

"МОН БИЙФ" КОМПАНИЙН ШИНЭЭР ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР ЭХЛҮҮЛНЭ

2022 оны 8 сарын 8 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 350 тоот тогтоол болон Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/59 тоот тушаалаар бүртгэгдсэн “Мон Бийф” компанийн шинээр гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлү...

"БОГД БАНК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2022 оны 7 сарын 25 өдөр

"Богд банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 22/63 тоот тогтоолын дагуу 2022 оны хоёрдугаар улирлын татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараахаар боллоо.

Тус банкны 2022 оны хоёрдугаар улирлын цэвэр ашиг болох 8,033,500,938.79 төгрөгийн 15 хувь буюу 1,205,025,140.82 төгрөгийн ногдол ашгийг нийт эр...

"МОН-ИТ БУЛИГААР" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

2022 оны 7 сарын 20 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 382 тоот тогтоолын дагуу "Мон-Ит Булигаар" ХК-ийн оноосон нэрийг "Булигаар" ХК болгож, тус компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 400,212 ширхэг энгийн хувьцааг 1000 хувааж, нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэ бүхий 400,212,000 ширхэг болгон үнэт цаасны бүртгэлд ө...

"ИНВЕСКОР ББСБ" ХК-ИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛТЭЭСЭЭ ДАВЖ ХААГДЛАА

2022 оны 7 сарын 4 өдөр

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн нэг бүр нь 4,155 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 4,000,000 ширхэг нэмэлт хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг дуустал авч, арилжааг амжилттай зохион байгууллаа.

Анхдагч зах зээлд тогтоосон үнийн аргаар санал болгосон энэхүү нэмэлт хув...