СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт

2015 оны 10 сарын 7 өдөр

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт, Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтээс хамтран зохион байгуулж байгаа “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт” 2015 оны 11-р сарын 09-12-ны өдрүүдэд явагдах талаар Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос мэдээлсэн байна. ...

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2015 ОНЫ II УЛИРЛЫН НЭГДСЭН ТОЙМ /Банкнаас бусад салбар/

2015 оны 9 сарын 23 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлийн хоёр дугаар улирлын тоймыг гаргасан байна. Энэхүү тойм мэдээллээс 2015 оны Монгол Улсын макро эдийн засаг, санхүүгийн орчин, үнэт цаасны зах зээлийн тойм, даатгалын салбарын тойм, бичил санхүүгийн салбарын тойм, зохицуулалтын салбаруудын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл...

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2015 ОНЫ I УЛИРЛЫН НЭГДСЭН ТОЙМ /Банкнаас бусад салбар/

2015 оны 9 сарын 21 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргадаг банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлийн нэгдүгээр улирлын тойм гарлаа. Энэхүү тойм мэдээллээс 2015 оны Монгол Улсын макро эдийн засаг, санхүүгийн орчин, үнэт цаасны зах зээлийн тойм, даатгалын салбарын тойм, бичил санхүүгийн салбарын тойм, зохицуулалтын салбаруудын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл, ...

Блүүмбэрг терминалд монголын компаниудын мэдээлэл байршиж эхэллээ.

2015 оны 9 сарын 16 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржээс Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээллийг “Bloomberg Terminal”-аар дамжуулж олон улсад түгээх, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах, зах зээлийг идэвхжүүлэх ажлыг хийж байгаа билээ.
Тус ажлын хүрээнд Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компанийн мэдээллүүд “Bloomberg Terminal”-д байршиж эхлээд байна.
Ингэснээ...

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ

2015 оны 9 сарын 7 өдөр

Үнэт цаасны зах зээлийг сонирхож буй хүн бүрт зориулсан “Үнэт цаасны зах зээлийн анхан шатны мэдлэг олгох” ээлжит сургалт 2015 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр 14:00 цагт Монголын хөрөнгийн бирж дээр эхэлнэ. Сургалт хөрөнгийн биржийн сургалтын танхимд явагдах бөгөөд санхүүгийн болон үнэт цаасны зах зээлд ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагын уди...