СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

4 САРЫН 7-НД АРИЛЖААЛАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 4 сарын 1 өдөр

12 долоо хоногийн хугацаатай, жилийн 15.185%-ийн хүүтэй, 505,998 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 4 дугаар сарын 7-ны өдөр арилжаа явагдана.
Дэлгэрэнгүйг [энд дарж] (http://mse.mn/content/show/id/150) авна уу.
Эх үүсвэ...

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжүүлэх JICA-н төсөл хэрэгжиж байна

2015 оны 3 сарын 30 өдөр

Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхийн тулд Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран JICA 3 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжүүлж байна.
Төслийн зорилго болон хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар [энд дарж](https://www.youtube.com/watch?v=2-tDPlzMaNY) сонирхоно уу.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖЭЭР УРТ ХУГАЦААТ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС АРИЛЖИЖ ЭХЛЭНЭ

2015 оны 3 сарын 26 өдөр

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сангийн яамнаас 2014 оны 11 дүгээр сард Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаасыг Монголын Хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэйгээр арилжих шийдвэрийг гаргасан билээ. Өнгөрсөн 5 сарын хугацаанд нийт 150 орчим тэрбум төгрөгийн бондын арилжаа Мон...

3 САРЫН 31-НД АРИЛЖААЛАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 3 сарын 25 өдөр

52 долоо хоногийн хугацаатай, жилийн 16.375%-ийн хүүтэй, 511,868 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 3 дугаар сарын 31-ний өдөр арилжаа явагдана.

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Засгийн газрын бонд буюу засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны талаар

2015 оны 3 сарын 25 өдөр

**1. Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаас (ЗГЖҮЦ) гэж юу вэ?**

ЗГЖҮЦ нь хувь хүн, аж ахуйн нэгжид зориулсан хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл бөгөөд нэгж бүр нь 100,000.0 /нэг зуун мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, тогтсон хугацаанд хүү төлдөг
/тогтмол хугацаанд эсхүл үнэт цаасны хугацааны эцэст/ Засгийн газрын өрийн бичиг юм.

Энэ нь Монголбан...