СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Хөрөнгийн бирж арилжааны шимтгэлийг бууруулна

2015 оны 5 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлаар үнэт цаасны арилжааны шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулах шийдвэрийг гаргалаа. Энэхүү шийдвэр баталгаажсанаар хувьцааны арилжааны шимтгэлийн хувь хэмжээ 0.4 хувь байсан нь 0.15 хувь болж буурах юм.
Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тохируулан авч ...

2015 оны 5 сарын 5-нд арилжаалагдах ЗГ-н бондын мэдээ

2015 оны 4 сарын 29 өдөр

2015 оны 4 сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 5-ны хооронд захиалга авч арилжигдах 12 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 14.967%-н хүүтэй, нийт 835895 ширхэг ЗГҮЦ-ийг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан арилжаална.
Эх үүсвэр: Монголын хөрөнгийн бирж

4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн ЗГ-н бондын арилжааны мэдээ

2015 оны 4 сарын 17 өдөр

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 14.988%-ийн хүүтэй, 65,835 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 4 дугаар сарын 21-ний өдөр арилжаа явагдана.
Дэлгэрэнгүйг [энд дарж] (http://mse.mn/content/show/id/153) авна у...

"СИКАП ҮЦК" ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт орлоо

2015 оны 4 сарын 17 өдөр

"СИКАП ҮЦК" ХХК нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаатай холбогдуулан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 250 сая төгрөг болж нэмэгдүүлэхээр СЗХ-нд хүсэлт гаргасан. СЗХ-ны хорооны 2015 оны 4 сарын 15-ны өдрийн даргын шийдвэрээр дүрмийн санг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрсөн тухай тушаал гарсан байна.

4 сарын 14-нд 3 жилийн хугацаатай ЗГ-н бонд арилжаалагдана.

2015 оны 4 сарын 10 өдөр

Засгийн газраас урт хугацаатай (3 болон 5 жилийн хугацаатай) Засгийн газрын бондыг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд арилжаалах шийдвэр гарсаны дагуу анхны урт хугацаатай ЗГ-н бондын эхний арилжаа 4-р сарын 14-нд явагдана.
Энэ удаад 3 жилийн хугацаатай, жилийн 16.875%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг Засгийн газрын бондыг арилжаалах бө...