СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Харилцагчдын ЗГ-н бонд худалдан авах захиалгыг биелүүллээ.

2015 оны 5 сарын 27 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн 2015 оны 5 дугаар сарын 26-ний өдрийн анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоногийн хугацаатай, жилийн 15.75% хүүтэй Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаас буюу бондноос нийт 635 ширхэгийг харилагчдын захиалгаар [худалдан авав](http://mse.mn/news/show/id/1984).

2015 оны 5 сарын 19-нд арилжаалагдах ЗГ-н бондын мэдээ

2015 оны 5 сарын 13 өдөр

2015 оны 5 сарын 13-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 19-ний хооронд захиалга авч арилжигдах 12 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 14.90%-н хүүтэй, нийт 802935 ширхэг ЗГҮЦ-ийг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан арилжаална. Дэлгэрэнгүйг [энд дарж](http://mse.mn/content/show/id/158) авна уу.
Эх үүсвэр: Монголын хөрөнгийн бирж

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн эрх авлаа.

2015 оны 5 сарын 8 өдөр

"СИКАП ҮЦК" ХХК нь хөрөнгийн зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж, хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой боллоо.
Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2015 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 236 тоот тогтоолоор одоогийн эрхэлж буй брокер, дилерийн үйл ажиллагаан дээр нэмж хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрх...

Зайнаас арилжаанд оролцохын давуу тал.

2015 оны 5 сарын 8 өдөр

Монголын Хөрөнгийн бирж 1991 онд байгуулагдсанаар улсын үйлдвэрийн газруудыг хувьцаат компани болгох үйл ажиллагааг явуулж байгаад 1995 оноос хөрөнгийн хоёрдогч зах зээл буюу бэлэн мөнгөний арилжааг эхлүүлсэн байдаг.
Хоёрдогч зах зээл дээр хувьцааны арилжааг хийхэд брокер, дилерийн компаниуд хөрөнгийн биржид очиж арилжаанд оролцдог байдал нь ца...

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид хөрөнгийн зах зээлд гарна.

2015 оны 5 сарын 6 өдөр

Монголын хөрөнгийн бирж өөрийн бүртгэлийн журмыг шинэчлэн баталж, Монголд бүртгэлтэй хувьцаат компани гадаад улсад давхар бүртгүүлэх, хувьцаат компанийн бүртгэлийн I, II, III ангилалтай болсноор жижиг дунд бизнес эрхлэгчид хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах боломжийг нээж өгсөн юм.
4-р сарын 29-өөс 5-р сарын 4-ний өдрүүдийн хооронд МХБ, Үн...