СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"СЭНДЛИ ББСБ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ, ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022 оны 10 сарын 6 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 8 дугаар 10-ны өдрийн 413 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 07 дугаар сарын 26-н өдрийн А/85 тоот тушаалаар МХБ-ийн үнэт цаасны 2-р ангилалд бүртгэгдсэн “Сэндли ББСБ” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга хүлээн авах ажиллагааг 2022 оны 9 д...

"НОМИН ХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАЛАА

2022 оны 9 сарын 27 өдөр

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1 дэх заалтад заасан "Компанийн хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран, эсхүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд тухайн компанийн хувьцааг бүхэлд нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авахаар сайн дурын үндсэн дээр санал гаргана" гэж заасныг удирдлага б...

"НОМИН ХИШИГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАЛАА

2022 оны 9 сарын 27 өдөр

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1 дэх заалтад заасан "Компанийн хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран, эсхүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд тухайн компанийн хувьцааг бүхэлд нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авахаар сайн дурын үндсэн дээр санал гаргана" гэж заасныг удирдлага б...

"ДАВААНБУЛАГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

2022 оны 9 сарын 12 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/95 тоот тушаалаар "Даваанбулаг" ХК-ийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,823,137 ширхэг хувьцааг бүртгэлээс хаслаа.

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн III ангилалд бүртгэлтэй "Даваанбулаг" ХК-ийг бүртгэлээс хасах шийдвэрийг Компанийн тухай хуулийн 23 дугаар...

"СҮҮ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2022 оны 8 сарын 25 өдөр

"Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар компанийн 2022 оны хагас жилийн цэвэр ашгаас нийт 1,581,375,394 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 4.60 төгрөгөөр тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоож,...