SECAPSECURITIES

Mongolian Stock Exchange Top-20 index

ЗАРИМ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙГ ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.2.1, 3.2.10 дахь заалтууд, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.11, “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 23 дугаар зүйлийн 23.11 дэх заалтууд болон СЗХ-ны 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн №126 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/25 тоот тушаалаар СЗХ-ны Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тогтоол гарсан "Анод" ХК, Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны шалгуур, шаардлага хангахгүй байгаа "Агротехимпекс" ХК, "Дорнод" ХК, "Нийслэл өргөө" ХК, "Шим" ХК, "Хуртай" ХК-иудыг тус тус Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компанийн бүртгэлээс хаслаа.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж