СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 551 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК -ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/118 тоот тушаалын дагуу “Инновэйшн Инвестмент” ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг МХБ-ийн үнэт цаасны 3-р ангилалд бүртгэлээ.

Тус компани нь нэг бүр нь 225 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 36,977,618 ширхэг хувьцааг олон нийтэд санал болгож нийт 8,319,964,050 төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

Үнэт цаасны танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж