СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"БОГД БАНК" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"БОГД БАНК" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 2-р сарын 8-ны өдрийн ээлжит хурлаар 2022 оны 2-р хагас жилийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 2.2193 төгрөг тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоож, ногдол ашгийг "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл, шийдвэр ирснээс хойш 60 хоногийн дотор хуваарилахаар шийдвэрлэсэн байна.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж