СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"СҮҮ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар компанийн 2022 оны хагас жилийн цэвэр ашгаас нийт 1,581,375,394 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 4.60 төгрөгөөр тооцон ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор "ҮЦТХТ" ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж