СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"МОГОЙН ГОЛ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн №10 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нийт 497,773,200 буюу нэгж хувьцаанд 600 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоох буюу 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн 5 дугаар сарын 01-ний өдөрт багтаан "ҮЦТХТ" ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж