СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИУДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 5 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БОЛЛОО

Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй нийт хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ оны эхнээс 66.6 хувиар өсч 5 их наяд төгрөгт хүрсэн нь 30 жилийн хугацааны түүхэн дээд үзүүлэлт боллоо. Ийнхүү, зах зээлийн үнэлгээ өсөхөд "АПУ" ХК-ийн зах зээлийн үнэлгээ 792 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөөг үзүүлснээс гадна "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК, "Говь" ХК, Сүү ХК, "Түмэн шувуут" ХК-иудын хувьцааны ханшийн өсөлт хүчтэй нөлөөллөө.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж