СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

Монголын хөрөнгийн биржид нэгж эрхээ бүртгүүлсэн хоёрдахь хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан болох “Мандал ирээдүйн өсөлт" хөрөнгө оруулалтын сангийн гаргасан нэгж эрхийн 95 хувь буюу олон нийтэд санал болгосон 47.5 сая ширхэг нэгж эрхийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс өнөөдөр буюу 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл авч дууслаа.

Сангийн санал болгосон нэгж эрхийн анхдагч зах зээлийн нийт захиалгыг ҮЦТХТ дахь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй нийцүүлэхэд 6910 хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн нийт 7014 захиалга буюу 47.5 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас худалдан авах санал ирүүлсэн нь хөрөнгийн зах зээлийн түүхэнд хамгийн олон хөрөнгө оруулагчид оролцсон анхдагч зах зээлийн арилжаа боллоо.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж