СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"МОНГОЛ БАЗАЛЬТ" ХК ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЛЭЭ

Монголын хөрөнгийн биржид 2018 онд шинээр үнэт цаасаа бүртгүүлж, олон нийтээс 6.4 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн "Монгол Базальт" ХК нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаарх зарцуулалтын тайланг ирүүллээ. Тус тайланд дурдсанаар нийт 5.96 тэрбум төгрөгийг доорх байдлаар зарцуулсан байна. Үүнд:

Чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн өргөтгөл -2.5 тэрбум төгрөг;
Цахилгаан дэд станц -1.1 тэрбум төгрөг;
Үйлдвэрийн барилга - 680.0 сая төгрөг;
Үйлдвэрт ашиглах машин механизм - 330 сая төгрөг;
Базальт карьерийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж - 40.1 сая төгрөг;
Базальт карьерийн аж ахуйн машин механизм - 210 сая төгрөг;
Түүхий эдийн 4 сарын нөөц - 599 сая төгрөг;
Урт хугацаат зээлийн эргэн төлөлт - 496.5 сая төгрөг.

Тайлангийн дэлгэрэнгүйг Энд дарж үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж