СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ НЭЭЛЭЭ

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар "Дархан нэхий" ХК-ийн хүсэлтийн дагуу тус компанийн хувьцааг 1000 хуваах замаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан Улсын байцаагчийн 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 96 тоот албан шаардлагаар хувьцаа хуваахтай холбоотой үйл ажиллагаа бүрэн хийгдэж дуусах хүртэлх хугацаанд тус компанийн үнэт цаасны арилжааг түр зогсоосон билээ.

“Дархан нэхий” компанийн хувьцааг хуваахтай холбоотой үйл ажиллагааг хийж дууссаныг тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны Улсын байцаагчийн 86 тоот албан шаардлагын дагуу үнэт цаасны арилжааг 2020 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдрөөс нээлээ.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж