СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Улсын их дэлгүүр" ХК-ийн барилгад гал түймрийн аюул нүүрлэж, томоохон гарз хохирол тохиолдсонтой холбогдуулан "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн зүгээс хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд нөхцөл байдлын талаар үнэн бодит мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллах талаар 2020 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр явуулсан албан тоотын хариуг ирүүллээ. Үүнд:

Учирсан хохирлын хэмжээг тогтоох, хор хохирлыг бууруулах, үүсээд буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ОБЕГ, НМХГ, Шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн, цагдаагийн албан хаагчид болон даатгалын байгууллагын шинжээчидтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хохиролын хэмжээг бүрэн тодорхойлж дуусаагүй байна
"Улсын Их Дэлгүүр" ХК нь "Номин даатгал" ХХК-тай Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал, Байгууллагын хариуцлагын даатгалын гэрээг тус тус байгуулсан байсан.
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг албаны ёсны дүгнэлт гарсны дараа тодорхойлохоор ажиллаж байгаа талаар хариу албан тоотоор ирүүлсэн бөгөөд цаашид боломжит бүх мэдээллийг тухай бүр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан хувьцаа эзэмшигч нартаа хүргэн ажиллахаа илэрхийлсэн байна.

Албан тоотын дэлгэрэнгүйг Энд дарж үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж