СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ СЭРГЭЭЛЭЭ

"Хар хорум пропертийс" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Улсын байцаагчийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 51 тоот албан шаардлагын дагуу арилжааг 2020 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрөөс нээлээ.

Тус компанийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан үнэт цаасны арилжааг 2019 оны 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн түр зогсоогоод байсан билээ.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж