СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЛЭЭ

Монголын хөрөнгийн биржид 2019 онд шинээр үнэт цаасаа бүртгүүлж, олон нийтээс 5.2 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн "Ард Кредит ББСБ" ХК нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ний өдрийн байдлаар дараах байдлаар зарцуулсан тухай тайлан ирүүлсэн байна. Үүнд:

Бизнесийн зээл -2.7 тэрбум төгрөг;
Хэрэглээний зээл -612.5 сая төгрөг;
Шуурхай зээл -980.0 сая төгрөг;
Кредит карт -367.5 сая төгрөг;
Ард аппликэйшн -49.0 сая төгрөг;
Хувьцаа барьцаалсан зээл -122.5 сая төгрөг.

Тайлангийн дэлгэрэнгүйг Энд дарж үзнэ үү.

Эх Сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж