СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Эксроу дансны гэрээгээ шинэчлэн байгуулна уу.

247132cdc5bb6b518ee95a9fc8894a5326970303

Хөрөнгийн зах зээл дээрх төлбөр тооцооны системийг сайжруулах ажлын хүрээнд Т+3 системээс Т+1 системд шилжиж байгаатай холбогдуулан манай компанийн харилцагч банкны зүгээс эксроу дансны гурвалсан гэрээг шинэчлэн байгуулах шаардлагатай болсон.
Иймд манай компани дээр данстай, эксроу данс нээлгэсэн иргэд, аж ахуйн нэгж гэрээгээ компанийн байранд ирж шинэчлэн хийнэ үү.
Т+1 системд шилжсэн тул та арилжааны захиалга өгөхдөө төлбөрийг 100 хувь урьдчилж эскроу дансандаа байршуулсан байх шаардлагатайг анхаарна уу.