СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

ӨНӨӨДРӨӨС ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ “Т+1” ГОРИМ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛНЭ

D9485ab737371428dc43a26780af676bdd9ba126

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 67 тоот тогтоолын дагуу 2015 оны 02-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн үнэт цаасны төлбөр тооцоо “Т+1” горимд шилжиж байгаа талаар Монголын хөрөнгийн биржээс мэдээлж байна.