СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

СИКАП ҮЦК Үнэт цаасны нээлттэй өдөрлөгт амжиллттай оролцлоо

A4090dbe094ac04c4d056b16f0723a61024c3184

МХБ, СЗХ, ҮЦТТТХТ, МҮЦАЭХ болон үнэт цаасны компаниуд хамтран 2015 оны 2 сарын 6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан үнэт цаасны нээлттэй хаалганы өдөрт манай компани оролцож 100 орчим хүнд зөвлөгөө өгч, 26 хүнд шинээр үнэт цаасны данс нээх үйлчилгээ үзүүллээ.