СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"СИКАП ҮЦК" ХХК Засгийн газрын бонд худалдан авлаа.

30253aeda819679c3bee4d5174b938b2ad7f2c46

2014 оны 12 сарын 23-ны өдрийн арилжаагаар "СИКАП ҮЦК" ХХК нь Засгийн газрын 28 долоо хоногийн хугацаатай 16.436 хувийн хүүтэй бондноос 89 ширхэгийг худалдан авав.